VERKOOPVOORWAARDEN

1. Producten voor automotive gebruik

Het bedoeld voor gebruik in de automobielindustrie (add-on modules voor benzine of diesel en systemen voor elektronische processing engine) producten kunnen alleen en uitsluitend worden gebruikt voor race gebruik (sport) in gesloten circuits, private circuits of particuliere terreinen.
DrakeBox wijst elke verantwoordelijkheid voor verschillende toepassingen.
DrakeBox is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan personen en / of goederen, als gevolg van de gekochte producten (of misbruik van dezelfde) uitsluitend bestemd zijn voor de sport te gebruiken.
aanvullende modules van de DrakeBox zijn ingesteld in aanbouw, omdat de gebruiker de mogelijkheid om de controle parameters van deze modules aan te passen heeft de DrakeBoxkan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die kan worden veroorzaakt door de producten die worden gehouden, om de motor of andere onderdelen van de auto, zoals direct of indirect gevolg van sabotage door de gebruiker of wie het ook.
DrakeBox, aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik niet in overeenstemming met de wetten van het land waarin aanvullende modules worden gebruikt.

2. Terugkeer van de goederen en het herroepingsrecht

In overeenstemming met de wijzigingen die bij wetsbesluit 21/2014, de omzetting van Richtlijn 2011/83 / EU betreffende consumentenrechten, de persoon die koopt de DrakeBox producten voor doeleinden die geen verband houden met zijn professionele activiteit, en buiten het pand, heeft het recht de gekochte producten te retourneren en vereisen dat de vervanging van de goederen of een volledige terugbetaling met uitzondering van de transportkosten (zowel voor het verzenden en voor de terugkeer van goederen) het besluit aan bij aangetekend schrijven binnen de 14 kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van de verpakking of de levering van de goederen. De aankondiging kan ook worden verzonden per fax of per telegram, op voorwaarde dat het besluit om het herroepingsrecht wordt bevestigd per aangetekende brief met ontvangstbewijs binnen de volgende 48 uur. Verzendkosten voor de terugkeer van de goederen zijn voor rekening van de klant. De brief moet een kopie van de aankoopfactuur bijbehorende bevatten. Na ontvangst van de brief, zal de klant contact worden opgenomen om instructies te ontvangen voor de terugkeer van de goederen, die in elk geval moeten worden teruggestuurd in de originele verpakking en met zeehonden integreert volledig in al zijn onderdelen. De terugbetaling zal worden gemaakt, in overeenstemming met de wet, zo spoedig mogelijk en uiterlijk 30 dagen na de terugkeer van het product.
Zending tot de ontvangst in het magazijn van de DrakeBoxis onder de volledige verantwoordelijkheid van de klant en de DrakeBox is niet aansprakelijk voor eventuele schade, diefstal of verlies voor retourzendingen niet verzekerd.

3. Garantie

De garantieperiode voor geconstateerde gebreken na de aankoop is gelijk aan 24 maanden. De garantie vervalt in geval van misbruik of manipulatie van het product gekocht door personen die niet door DrakeBox gemachtigd om gebruik te maken van de garantie, moet de klant per se per fax of e-mail:
- Code en beschrijving van het defecte onderdeel;
- Nauwkeurige omschrijving van het gebrek;
- Een kopie van de aankoopfactuur;
- Naam, telefoonnummer en e-mail gecontacteerd te worden door het service center.
Na ontvangst van de informatie die nodig is door de service center, moeten de producten worden verpakt in een geschiktheid wijze, in de oorspronkelijke verpakking en pre-paid (kosten van de klant) verzonden naar het hoofdkantoor. Na de reparatie zal het product aan de klant worden geretourneerd door het opladen van de kosten van vervoer naar de gemeenschappelijke marktprijzen.
Goederen onder garantie geleverd, including terugtrekking op het hoofdkantoor van het bedrijf is de verantwoordelijkheid van de klant.
De garantie geldt niet in het geval van onopzettelijke schade aan het product, tenzij het niet deugdelijke ingebrekestelling binnen 48 uur na ontvangst van het pakket en in ieder geval vóór de installatie heeft ontvangen.

4. Website eigendom

This Website and the materials therein (documents, images, software, information and other materials) are the exclusive property of DrakeBox. Any unauthorized use of materials on this website is strictly prohibited, unless prior written consent is obtained from the owner of the material in question. All rights reserved.